Moord

Moord is het meest ernstigste delict dat het Wetboek van Strafrecht kent. Een moord zal niet alleen in de omgeving van het slachtoffer en de samenleving maar ook bij de vermeende verdachte gevoelens van angst en onveiligheid teweeg brengen. Moord is strafbaar gesteld in artikel 289 Wetboek van Strafrecht: "Hij die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met een levenslange gevangenisstraf of een tijdelijke gevangenisstraf voor de duur van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie."

Andere gerelateerde onderwerpen:

Een gespecialiseerde advocaat weet hoe hij u, in deze emotioneel zware zaken, het beste bij kan staan, hij weet waar de zwakke punten in het bewijs zitten. Het is daarom van het grootste belang dat u uw zaak op een zo kort mogelijke termijn bespreekt met uw advocaat. Met behulp van uw strafrechtspecialist kan uw verweer worden vormgegeven en een veroordeling of een te hoge straf worden voorkomen.

Tips bij verhoor door de politie
Vrije advocaatkeuze

Kosten advocaat

CONTACT