Zitting

U moet terecht staan, hoe verloopt een zitting NU?

Wat moet u doen als u een dagvaarding heeft ontvangen en voor de rechter moet verschijnen als u niet in voorarrest zit. Zit u wel in voorarrest, kijkt u dan bij [VERDACHTE EN NU?]. Er gelden dan een aantal andere regels.

Hebt u een overtreding begaan, dan is de kans groot dat u bij de kantonrechter terecht moet staan. Wordt u ervan verdacht een misdrijf te hebben gepleegd, dan gaat uw zaak naar de politierechter of de meervoudige kamer. Voor hoger beroep gaat u naar het gerechtshof. U kunt tegen de einduitspraak maar één keer in hoger beroep. Daarna kunt u alleen nog in cassatie bij de Hoge Raad.

 

Dagvaarding
In de dagvaarding die u ontvangt, staat welk feit de officier van justitie u ten laste legt. Dat is het strafbare feit waarvan men denkt dat u het hebt gedaan. In de dagvaarding staat ook waar en wanneer de behandeling van uw zaak ter terechtzitting zal plaatsvinden. Ook staat er een parketnummer vermeld, houdt u deze bij de hand voor uw advocaat. Op de achterkant van de dagvaarding vindt u informatie over de rechten waarvan u gebruik kunt maken, zoals het recht op een tolk en het recht op rechtsbijstand.

 

Bezwaarschrift
Misschien vindt u dat u ten onrechte bent gedagvaard. U kunt dan bij de griffie van de rechtbank een bezwaarschrift (laten) indienen. U hebt hiervoor acht dagen de tijd. Het bezwaarschrift richt u aan de rechtbank waar u moet voorkomen. In het bezwaarschrift omschrijft u zo duidelijk mogelijk waarom u het niet eens bent met de dagvaarding, bijvoorbeeld omdat u vindt dat u niet schuldig bent. De rechtbank zal een beslissing nemen over uw bezwaarschrift. Het kan zijn dat de rechter u vragen stelt over uw bezwaar. Vindt de rechter uw bezwaar ongegrond of niet ontvankelijk, dan wordt uw zaak gewoon op de in de dagvaarding vermelde plaats en tijd behandeld. U kunt het beste vooraf met uw advocaat overleggen of een bezwaarschrift in uw geval zin heeft.

 

Rechtsbijstand
In strafzaken bent u niet verplicht om een advocaat in de arm te nemen. U mag uw eigen verdediging voeren. Het is wel verstandig om een advocaat in te schakelen, zeker als u wordt verdacht van een misdrijf. Wilt u zich laten bijstaan door een advocaat, neemt u dan direct contact met ons op. Doe dit tijdig, dit komt de voorbereiding van uw zaak ten goede. Als u de rechtsbijstand niet zelf kunt betalen, kunt u eventueel in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. [KOSTEN] Uw advocaat zal dan voor u een zogenoemde toevoeging voor u aanvragen. U betaalt voor zijn rechtsbijstand dan enkel een eigen bijdrage. Hoe hoog die bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen. Als u in voorarrest zit, krijgt u “automatisch” een ambtshalve advocaat toegewezen. U kunt op elk gewenst moment om een andere advocaat van uw voorkeur vragen. Ook uw familie mag een advocaat voor u benaderen. Rechtsbijstand van een advocaat is ook gewenst als u heeft bekend dat u het strafbare feit heeft gepleegd, of als u van plan bent om het feit op de zitting te bekennen.

 

Inzage in uw dossier
Van uw zaak is door het openbaar ministerie een dossier opgemaakt. Hierin zitten stukken van bijvoorbeeld de verhoren en de overige onderzoeksresultaten. Uw advocaat kan voor u een afschrift van het dossier opvragen. Deze stukken zijn essentieel voor een goede voorbereiding van uw zaak.

 

Getuigen en deskundigen
De officier van justitie kan getuigen en deskundigen oproepen om op de zitting te verschijnen. Maar namens u kunnen er ook getuigen en/of deskundigen opgeroepen worden, of worden meegebracht naar de zitting, als u denkt dat zij voor u belangrijke verklaringen kunnen afleggen. Aan het oproepen van getuigen en deskundigen zijn termijnen verbonden, neem daarom tijdig contact op met uw advocaat.

 

Uitstel
Als er goede redenen zijn waarom u zich niet voldoende op de behandeling van uw zaak hebt kunnen voorbereiden, kan uw advocaat uitstel van de zitting voor u geregeld krijgen. Ook kan de zitting worden uitgesteld als u (of uw advocaat) op het geplande tijdstip onmogelijk aanwezig kan zijn, bijvoorbeeld door ziekte. De rechter is niet verplicht de zitting uit te stellen

 

Aanwezigheid op de terechtzitting
U bent niet verplicht op de zitting te verschijnen. U kunt uw verdediging overlaten aan uw advocaat, maar u moet hem daarvoor machtigen.

 

Verstek
Als u niet reageert op de dagvaarding, niet op de zitting verschijnt en uw advocaat niet machtigt uw verdediging te voeren, kan de rechter uw zaak bij verstek behandelen. Soms zal de rechter geen verstek verlenen, omdat hij vindt dat u echt aanwezig moet zijn. De zaak wordt dan uitgesteld en u wordt nog een keer opgeroepen.

 

Openbaarheid
Terechtzittingen zijn in de regel voor iedereen toegankelijk, dus ook voor uw familie en kennissen. Ook journalisten kunnen op de zitting aanwezig zijn. De rechter beslist of er ook pers aanwezig mag zijn bij zaken die over minderjarigen gaan. In uitzonderingsgevallen kan een zaak “achter gesloten deuren” worden behandeld. Het publiek en meestal ook de journalisten moeten dan de zaal verlaten.

 

Behandeling van de zaak
Bij binnenkomst in het gerechtsgebouw dient u zich te melden bij de portier van het gerechtsgebouw. Hij zal u de weg wijzen naar de bode. Meldt u zich daar nogmaals. Als de zaak begint, zal de bode de zaak uitroepen en u vragen de zaal binnen te komen. Bij de politierechter en de kantonrechter is in de zaal één rechter, een griffier en de officier van justitie aanwezig. Als de zogenaamde meervoudige kamer van de rechtbank uw zaak behandelt, dan zijn er, naast de griffier en de officier van justitie, drie rechters aanwezig. De rechter die in het midden zit, is de voorzitter. De rechter begint met het vragen van uw naam en andere persoonsgegevens. Daarna zal hij tegen u zeggen dat u goed op moet letten en dat u niet verplicht bent om vragen te beantwoorden. Vervolgens leest de officier van justitie de tenlastelegging voor. De tenlastelegging kent u al uit de dagvaarding. Daarin staat waarvan u wordt verdacht. Zijn er getuigen en deskundigen opgeroepen, dan worden hun namen voorgelezen. Zijn er door u getuigen of deskundigen meegenomen die niet zijn genoemd, dan dienen die nu te worden genoemd. Gebeurt dat niet, dan hoeft de rechterbank hen niet te horen..


 

CONTACT