Verdachte en wat .NU

Aanhouding en verhoor
U bent aangehouden door de politie, omdat u ervan wordt verdacht een strafbaar feit te hebben gepleegd. De politie zal u op het politiebureau verhoren. Zij kan u daar zes uur vasthouden. De nacht – tussen 24.00 uur 9.00 uur – wordt daarbij niet meegeteld. Als u dus ’s avonds om 21.00 uur naar het politiebureau wordt gebracht voor verhoor, kan de politie u tot 12.00 uur ’s middags de volgende dag op het bureau houden. U heeft het recht om voor uw eerste verhoor met een advocaat te overleggen. Dit recht wordt consultatie genoemd. U kunt gebruik maken van de dienstdoende piketadvocaat, maar u kunt ook gebruik maken van uw eigen voorkeursadvocaat. Dit is niet in alle gevallen kosteloos, maar wel in alle gevallen aan te raden. In de eerste verklaringen worden –uit onwetendheid- veelal de meest belastende verklaringen afgelegd. Neem elk contact met politie en justitie serieus, vanaf het begin, of u nu schuldig of onschuldig bent.

Inverzekeringstelling
Soms is zes uur niet voldoende. De politie heeft dan meer tijd nodig voor haar onderzoek. Een (hulp)officier van justitie neemt de beslissing of u voor verder onderzoek moet blijven. Voordat hij de beslissing neemt, zal hij u verhoren. Vindt de(hulp)officier van justitie dat u inderdaad langer moet blijven, dan zal hij een bevel tot inverzekeringstelling geven. De politie kan u met dit bevel nog eens 3 x 24 uur (inclusief de nacht) op het politiebureau houden. Van dit bevel tot inverzekeringstelling krijgt u een kopie.

Toetsing van de inverzekeringstelling
Uiterlijk drie dagen en 15 uur na de aanhouding wordt u naar de rechter-commissaris gebracht en door hem gehoord. De rechter-commissaris werkt als rechter in het vooronderzoek. Hij kijkt of het Openbaar Ministerie haar werk goed heeft gedaan en bepaalt of uw aanhouding en inverzekeringstelling op de juiste wijze is verlopen. Ook komt het voor dat u door de rechter-commissaris al in bewaring wordt gesteld (zie hieronder). U kunt hem tijdens het verhoor vragen u vrij te laten. Hij zal dat doen als hij de aanhouding en/of de inverzekeringstelling onrechtmatig vindt.

Advocaat
Na uw inverzekeringstelling wordt u een advocaat toegewezen (toegevoegd). Deze advocaat zal u tot en met de voorgeleiding bij de rechter-commissaris gratis rechtsbijstand verlenen. Dit is een onafhankelijke advocaat die op dat moment piketdienst heeft. De politie neemt contact met de advocaat op. U kunt ook zelf, op elk gewenst moment, een voorkeursadvocaat kiezen. Ook deze voorkeursadvocaat kan dezelfde kosteloze rechtsbijstand verlenen.

Verlenging van de inverzekeringstelling of niet
Uw inverzekeringstelling duurt in eerste instantie drie dagen. In deze periode bent u geheel afhankelijk van politie en Justitie.

Er zijn drie mogelijkheden:

  • De officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek nog langer moet worden vastgehouden. Hij kan de inverzekeringstelling op het politiebureau nog eens verlengen met maximaal 3 x 24 uur. Van dit bevel tot verlenging krijgt u een afschrift;

  • De officier van justitie vindt dat u in het belang van het onderzoek niet langer vastgehouden hoeft te worden en geeft opdracht u in vrijheid te stellen;

  • De officier van justitie vindt het onderzoek ver genoeg gevorderd om een beslissing te kunnen nemen over de verdere gang van zaken. U wordt dan aan hem voorgeleid (zie hieronder).

Beperkingen en rechten
Als de politie dit in het belang van het onderzoek acht, kan zij u op het politiebureau bepaalde beperkingen opleggen. U mag dan, anders dan met uw advocaat, geen contact met de buitenwereld hebben, zo zult u alleen gelucht worden, geen radio of TV en geen mogelijkheid om te telefoneren of post te verzenden. De politie heeft het recht u te fouilleren. Bepaalde voorwerpen en kledingstukken kunnen, in het belang van het onderzoek, in beslag worden genomen. En u kunt, als u eenmaal in verzekering bent gesteld, worden gefotografeerd. Soms worden ook vingerafdrukken genomen. Als u het niet eens bent met de beperkingen of de inbeslagneming kunt u daarover uw beklag doen bij de rechtbank. Uw advocaat weet hoe en zal u hierbij helpen. U heeft ook bepaalde rechten. U heeft bijvoorbeeld het recht om tweemaal per dag in de buitenlucht te zijn (te luchten), als dit op het bureau waar u wordt vastgehouden tenminste mogelijk is. Ook heeft u het recht om uw eigen eten te bestellen. Dat moet u dan wel zelf betalen. U heeft verder met uw advocaat en onder bepaalde voorwaarden recht op inzage in de stukken. Te allen tijde heeft u het recht om geen verklaring af te leggen. U kunt nooit verplicht worden om aan uw eigen veroordeling mee te werken.

CONTACT